Kontaktujte nás:
+420 547 422 814
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

O službě

Denní stacionář Zámečku Střelice nově s vlastní dopravou z Brna

S ukončením povinné školní docházky končí i možnost využití školních družin a internátu pro žáky speciálních škol. Tím se dostávají děti a rodiče často do svízelné situace. Pokud nemají hlídání a nechtějí využít pobytovou službu, nezbývá jednomu z rodičů jiné řešení, než rezignovat na zaměstnání.

Těžší je, když jsou matka, nebo otec s dítětem sami. Pokud se rozhodnou zanechat práce a věnovat se plně dítěti, dostanou se zčásti mimo běžné sociální prostředí. A to i přes všechny dostupné aktivity, kterých je naštěstí stále více.

Zámeček Střelice se rozhodl rozšířit denní stacionář a jít naproti potřebám rodičů a opatrovníků starších dětí po skončení školy. Rozvoj služby pro tuto skupinu uživatelů podporuje i Jihomoravský kraj. Proto jsme požádali o souhlas se zvýšením počtu míst na celkových deset. Pokud bude do budoucna zájem, požádáme o další rozšíření. Potřebné však je, aby stupeň podpory uživatele umožňoval zvládat činnosti denního stacionáře a sdílení služby s ostatními.

Abychom umožnili využití služby těm, kteří bydlí v Brně, zavedeme každodenní dopravu uživatelů z Brna do Střelic a zpět. Bude to služba fakultativní, tedy placená. Pokud se však o náklady podělí sedm, či osm uživatelů, vyjde na každého úhrada nákladů pod dvacet korun za obousměrnou cestu. To za předpokladu, že přebírání uživatelů bude probíhat ve Starém Lískovci, který je od Střelic vzdálen jen osm kilometrů. Starý Lískovec má zároveň dobré napojení na MHD.

Počítáme také s dohodou s některým z domovů pro seniory, nebo školním zařízením, abychom měli při předávání dětí střechu nad hlavou. Také kvůli časovému rozmezí pro setkání.

Zámeček Střelice je „zámečkem“ jen podle názvu. Budova zámečku byla před lety zbourána. Nicméně za téměř století působení vytvořila organizace podmínky pro řadu zajímavých aktivit – terapeutické dílny, sportovní zázemí, udržovanou zahradu a poměrně nové prostory pro denní stacionář. Tyto prostory budou vybaveny pro nácvik každodenních dovedností, včetně přípravy jídla. Plný počet uživatelů bude moci nastoupit do denního stacionáře od Nového roku 2017. Již dnes máme volná místa pro dva uživatele dopravované samostatně, nebo rodiči. Od nového roku zahájíme pravidelnou přepravu našimi devítimístnými automobily Renault a Mercedes.

 

Kapacita sociální služby Denní stacionář je od 1. 1. 2017 10 míst. Sociální služba je poskytována každý všední den od pondělí do pátku, mimo dny pracovního klidu, a to od 7:00 do 17:30. Přesné dny a čas poskytování sociální služby je vymezeno v individuálním plánu. 

 • Uživatelé Denního stacionáře se mohou zapojit do sociálně pracovní terapie, která je zaměřena na práce: keramické, košikářské, tkalcovské, šicí, svíčkařské, výroba mýdel a zahradnické
 • Uživatelům je poskytována potřebná výchovná, sociální a rehabilitační péče, zapojení se do pracovních činností v rámci zařízení i mimo něj, nabídka zájmových aktivit, kulturní a společenské vyžití.
 • Domov usiluje o vytváření příjemného prostředí, poskytuje služby takovým způsobem, aby byla zachována důstojnost a v co nejvyšší míře i samostatnost uživatele.
 • Uživatelé mají možnost využívat přirozené vztahové sítě, svobodně uplatňovat náboženské přesvědčení.
 • Pro zlepšení, či udržení alespoň současného zdravotního a psychického stavu uživatelů se využívá bazální stimulace.

Sociální služba Denní stacionář obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy
 • podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické  činnosti
 • podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2017 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss