Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Domácí řád

Domácí řád pro sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením – celoroční pobyt

Ubytování

je zajištěno na jedno, dvou, tří  a více lůžkových pokojích, vybavení pokoje je majetkem poskytovatele (vlastní nábytek lze na pokojích umístit jen se souhlasem statutárního zástupce).

vybavení pokoje - uživatelé si mohou pokoj vybavit dle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně vlastního rádia, televize apod. opatřenými revizní zkouškou. Uživatelé a zaměstnanci Domova jsou povinni nakládat šetrně s veškerým inventářem, v případě jeho poškození na zdravotním či výchovném oddělení jsou povinni skutečnost neprodleně nahlásit

soukromí - uživatelé Domova mohou požádat o poskytnutí klíče ke svému pokoji (pokud to jejich zdravotní stav umožňuje). Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od pokojů uloženy současně na vychovatelně. Zaměstnanci Domova mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení

noční klid - doba nočního klidu je stanovena od 22.00 – 06.00 hodin. V této době je všem uživatelům doporučeno dodržovat klid

odchody ze zařízení - uživatelé mohou opustit zařízení pouze s vědomím personálu. Personál eviduje odchody a příchody. Bližší podmínky stanovuje VP- 63  a  VP – 47, Pobyt uživatelů mimo domov

úschova cenných věcí a peněžitých hotovostí –  uživatelé nesou plnou zodpovědnost za cenné věci a peněžitou hotovost na svých pokojích. Uživatelé mají možnost uložit cenné věci a peněžitou hotovost ve vychovatelně nebo u sociální pracovnice

bezpečí – v rámci zachování bezpečného prostředí není dovoleno mít na pokojích ostré předměty např. nůž nebo jiné nebezpečné předměty, které ohrožují zdraví jeho a ostatních 

zvířata – není dovoleno chovat na pokojích velká domácí zvířata např. kočka, pes.

Stravování

 • v rámci služeb je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a případně druhou večeři pro diabetiky.
 • při určení diet lékařem je uživateli doporučeno toto dodržet. V případě, že  uživatel dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli. Pokud uživatel dietu nedodržuje, je po poučení o následcích požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravyuživatel nebo jeho zákonný zástupce
 • strava je podávána v jídelně (případně ve společenské místnosti) v těchto časech:
07.30 - 08.30 snídaně 
10.00 - 10.30 svačina
11.30 - 13.00 oběd
14.30 - 15.00  svačina
17.30 - 18.30 večeře
21.00 druhá večeře pro diabetiky

Kdykoliv během dne může uživatel požádat o nápoj – čaj, vodu,  apod. a personál mu je připraví.

Hygiena

 • hygiena je důležitou součástí osobní pohody. Proto doporučujeme všem uživatelům dbát na osobní  hygienu i čistotu svého okolí. Místnosti pro osobní hygienu i toalety jsou v Domově společné, neuzamykají se a jsou kdykoliv k dispozici
 • pomoc při hygieně zajišťuje pracovník v přímé obslužné péči, který se snaží  o udržení základních hygienických návyků obyvatel Domova ( před jídlem, po toaletě apod.)

Zdravotní péče

 • uživatelům je poskytována zdravotní péče prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře. 
 • lékařská péče je poskytována praktickým lékařem, který do zařízení dojíždí     1 x týdně.
 • podle výsledků lékařských vyšetření a stupně mentálního postižení uživatele je nutné respektovat příkazů lékaře a zdravotního personálu. Uživatel se zúčastňuje za přítomnosti personálu všech naordinovaných procedur
 • rehabilitační péče se uživatelé zúčastňují na doporučení lékaře a podle časového harmonogramu rehabilitačního oddělení

Návštěvy

 • doporučená doba návštěv je denně od 9.00 do 18.00 hodin ve všech společenských prostorách (ve společenské místnosti, na chodbách) na svém pokoji pouze se souhlasem spolubydlícího nebo pokud jsou upoutáni na lůžko
 • návštěvu je vždy nutné nahlásit obsluhujícímu personálu
 • z návštěv jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • viz příloha Návštěvní řád

Domácí řád pro sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávací program: Tréninkové bydlení

Součástí sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením je i vzdělávací program Tréninkové bydlení

Ubytování 

je zajištěno na dvoulůžkových pokojích v bytové jednotce tréninkového bydlení v Hospodářské budově, vybavení pokoje je majetkem poskytovatele (vlastní nábytek lze na pokojích umístit jen se souhlasem statutárního zástupce).

vybavení pokoje - uživatelé si mohou pokoj vybavit dle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně vlastního rádia, televize apod. opatřenými revizní zkouškou. Uživatelé a zaměstnanci Domova jsou povinni nakládat šetrně s veškerým inventářem, v případě jeho poškození na zdravotním či výchovném oddělení jsou povinni skutečnost neprodleně nahlásit.

soukromí – uživatelé mají k dispozici klíče od bytové jednotky. Z bezpečnostních důvodů jsou klíče od pokojů uloženy současně na vychovatelně. Zaměstnanci Domova mohou na pokoj vstoupit po předchozím zaklepání a ohlášení.

noční klid - doba nočního klidu je stanovena od 22.00 – 06.00 hodin. V této době je všem uživatelům doporučeno dodržovat klid.

odchody ze zařízení - uživatelé mohou opustit zařízení pouze s vědomím personálu. Personál eviduje odchody a příchody. Bližší podmínky stanovuje VP – 47 Pobyt uživatelů mimo domov a VP – č.63 Samostatná vycházka uživatele.

úschova cenných věcí a peněžitých hotovostí –  uživatelé nesou plnou zodpovědnost za cenné věci a peněžitou hotovost na svých pokojích. Uživatelé mají možnost uložit cenné věci a peněžitou hotovost ve vychovatelně nebo u sociální pracovnice.

zvířata – není dovoleno chovat na pokojích velká domácí zvířata např. kočka, pes. 

Stravování

 • v rámci služeb je poskytnuto celodenní stravování, což zahrnuje snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a případně druhou večeři pro diabetiky. Uživatelé v tréninkovém bydlení využívají kuchyně v bytové jednotce, kde si připravují za pomoci vychovatele snídaně, svačiny, obědy i večeře. V jídelně konzumují jen předem objednanou stravu.
 • při určení diet lékařem je uživateli doporučeno toto dodržet. V případě, že  uživatel dietu odmítá, je seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli. Pokud uživatel dietu nedodržuje, je po poučení o následcích požádán o podpis souhlasu s podáváním nedietní stravyuživatel nebo jeho zákonný zástupce

Strava je podávána v jídelně (případně ve společenské místnosti) v těchto časech:

07.30 - 08.30 snídaně 
10.00 - 10.30 svačina
11.30 - 13.00 oběd
14.30 - 15.00  svačina
17.30 - 18.30 večeře
21.00 druhá večeře pro diabetiky

Kdykoliv během dne může uživatel požádat o nápoj – čaj, vodu,  apod. a personál mu je připraví.

Hygiena 

 • hygiena je důležitou součástí osobní pohody. Proto doporučujeme všem uživatelům dbát na osobní  hygienu i čistotu svého okolí. Místnosti pro osobní hygienu i toalety jsou umístěny v každé bytové jednotce, neuzamykají se a jsou kdykoliv k dispozici.
 • pomoc při hygieně zajišťuje pracovník v přímé obslužné péči, který se snaží  o udržení základních hygienických návyků obyvatel Domova ( před jídlem, po toaletě apod.)

Zdravotní péče

 • uživatelům je poskytována zdravotní péče prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které dohlížejí na řádné užívání léků dle pokynů lékaře. 
 • lékařská péče je poskytována praktickým lékařem, který do zařízení dojíždí     1 x týdně.
 • podle výsledků lékařských vyšetření a stupně mentálního postižení uživatele je nutné respektovat příkazů lékaře a zdravotního personálu. Uživatel se zúčastňuje za přítomnosti personálu všech naordinovaných procedur
 • rehabilitační péče se uživatelé zúčastňují na doporučení lékaře a podle časového harmonogramu rehabilitačního oddělení
 • uživatelům v tréninkovém bydlení po několikaměsíčním nácviku registrovaná sestra připravuje léky na celý týden do lékovek, antikoncepce se podává každé ráno na ošetřovně.

Návštěvy

 • doporučená doba návštěv je denně od 9.00 do 18.00 hodin ve všech společenských prostorách (ve společenské místnosti, na chodbách) na svém pokoji pouze se souhlasem spolubydlícího nebo pokud jsou upoutáni na lůžko
 • návštěvu je vždy nutné nahlásit obsluhujícímu personálu
 • z návštěv jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • viz příloha Návštěvní řád

Domácí řád je platný pro všechny uživatele Domova i zaměstnance.

Za porušení ze strany uživatelů je považováno:

 • agresivní chování k zaměstnancům a ostatním obyvatelům Domova
 • nedodržování hygieny ( hrozba možnosti rozšíření infekčních onemocnění)
 • odchody z  Domova bez jejich ohlášení (není možnost zajistit bezpečnost uživatelů)

Porušení řádu bude nejdříve řešeno s uživatelem Domova, popřípadě s jeho zákonným zástupcem a zástupcem jeho rodiny. Další porušování může vést až k ukončení poskytování služeb ze strany Domova.

Porušení řádu ze strany zaměstnavatele bude řešeno dle vnitřních předpisů zařízení a Zákoníku práce.

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss