Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytování služeb sociální péče osobám s mentálním postižením – s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací i s více vadami ve věku od 3 let, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí, ani za pomoci jiných typů sociálních služeb a potřebují stálou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.


Zásady

 • lidskost
 • důstojnost
 • rovnoprávnost
 • individuální přístup
 • respektování práv uživatelů a respektování volby uživatelů
 • flexibilita – služba se přizpůsobuje potřebám uživatele

Dlouhodobé cíle

 • podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů vedoucí k omezení závislosti na péči a uplatňování vlastní vůle
 • přiblížit život uživatelů v co nejvyšší míře jejich vrstevníkům v domácím prostředí
 • vytvoření podmínek pro aktivní život uživatelů
 • podporovat, vytvářet a udržovat vztah uživatelů s jejich rodinami a blízkými

 Strategické cíle sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením:

 • Zapojení se do projektu Gerontologická a organizační supervize II. (GOS II) – odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem. (Budeme se účastnit následujících aktivit - program Bon Appetit, dramaterapie, taneční workshop, vzdělávací semináře pro zaměstnance).
 • Vzdělávání pracovníků, kteří pracují s uživateli s vysokou mírou podpory, v oblasti bazální stimulace.
 • Uživatelům, u kterých zjistíme, že postačuje nižší míra podpory, tak navrhujeme zařazení do vzdělávacího programu Tréninkové bydlení a následně jim pomáháme  zprostředkovat sociální službu Chráněné bydlení.

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss