Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Projekty ESF ČR

Příprava transformace a TP Zámečku Střelice

V březnu 2018 byla započata realizace projektu CPT s názvem „Příprava transformace a TP Zámečku Střelice“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007318.

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Zámeček Střelice (ZS) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace ZS dotýká. V důsledku nedostatečných kapacit a odbornosti realizuje ZS tento projekt za podpory partnera CPT.

 

Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení - služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

  • zahájení systematické podpory klientů v jejich samostatnosti
  • motivace a přípravy zaměstnanců
  • vypracování transformační vize a transformačního plánu

 

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb ZS dotýká.

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běží od 1.3.2018 do 28.2.2020.

Cílem projektu je za podpory partnera CPT připravit organizaci Zámeček Střelice na transformaci služeb. Cíle bude dosaženo vypracováním transformačního plánu, přípravou metodik a procesů organizace, přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace ZS dotýká.

26.09.2018

Prezentace

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss