Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Projekty ESF ČR

Popis projektu

Dne 1. 3. 2013 byl v našem zařízení zahájen projekt „Podpora přípravné fáze transformace v Zámečku Střelice, p.o. Domově pro osoby se zdravotním postižením“, který je financovaný zEvropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je nastartování procesu transformace v Zámečku Střelice, p. o. skrze přípravnou fázi transformace. V souladu se Střednědobými plány rozvoje sociálních služeb JMK na období 2012 – 2014 se chceme postupně podílet na vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, s důrazem na zahájení procesu transformace.

Během 2 let trvání projektu bude realizováno široké spektrum klíčových aktivit, které budou směřovat k vytvoření transformačního plánu zařízení a proškolení vybraných zaměstnanců Zámečku Střelice, p. o. Důležitost dalšího vzdělávání zaměstnanců spočívá ve faktu, že nositeli změn jsou právě zaměstnanci, kteří budou nové poznatky a metody práce uplatňovat v praxi, což povede ke zkvalitňování služeb a tím i ke zvyšování kvality života jednotlivých uživatelů.

V rámci projektu také vznikne nová pracovní pozice – psycholog. Ten bude součástí transformačního a realizačního týmu projektu a bude poskytovat potřebnou podporu všem zúčastněným stranám (zaměstnanci, uživatelé a opatrovníci).


Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění služeb sdůrazem na nastartování procesu transformace:

Dílčí cíle:

  • Zvýšení odbornosti a připravenosti pracovníků v přímé péči s ohledem na transformační proces Domova.
  • Pochopení a přijetí transformačního procesu dotčenými osobami (uživatelé, opatrovníci, zaměstnanci).
  • Vytvoření multidisciplinárního transformačního týmu s důrazem na vytvoření pracovní pozice – psycholog.
  • Nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, vytvoření komplexních plánů transformace Domova.

 Klíčové aktivity, které budou v rámci projektu probíhat:

  • Administrace projektu
  • Vytvoření nové pracovní pozice – psycholog a jeho působení v Zámečku Střelice, p. o.
  • Vzdělávání pracovníků souvisejícího s procesem transformace
  • Vytvoření multidisciplinárního týmu a jeho činnost v průběhu realizace projektu
  • Vytváření komplexního plánu transformace
  • Uspořádání odborného semináře 

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss