Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Návštěvní řád

Vážené návštěvy,

dovolte nám, abychom Vás nejprve co nejsrdečněji uvítali v Zámečku Střelice a doufáme, že čas, který zde s Vašimi příbuznými a s námi strávíte bude patřit k příjemným zážitkům .

Poněvadž zde “pod jednou střechou” spolu žije více než 100 uživatel, dovolujeme si Vás požádat o respektování pravidel, která usnadní Váš pobyt u nás a Vaše návštěva zbytečně nezatíží ty uživatelé, kteří nebyli navštíveni.

Především je nutné vědět, že na návštěvu do Zámečku je možné přijet každý den v době od 8 do 18 hod. (výjimku povoluje ředitelka zařízení)

Návštěvy zaměstnanců se řídí vnitřním předpisem č. 22

Návštěvy dealerů a podomních obchodníků povoluje ředitelka zařízení.

Z návštěv jsou vyloučeny:

 • osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • osoby postižené nemocí ohrožující zdraví uživatel i zaměstnanců
 • osoby, jejích přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení
 • osoby, které nerespektují ustanovení Domácího a Návštěvního řádu
 • osoby, které přijdou do zařízení v době nočního klidu od 22,00-6,00 hodin

Pro návštěvy uživatel jsou zřízeny zvonky – budova tzv. Zámeček vchod od jídelny “ D” na oddělení I,II,III a V. Pro oddělení IV,VI,VII tzv. Nová budova vchod A.

 • po zazvonění se ozve zaměstnanec odd., na které jste zazvonili. Ten Vás vpustí do budovy, kde vyčkáte laskavě v hovorně. Tam Vám vychovatel nebo zdravotník přivede uživatele, kterého jdete navštívit nebo s kterým odjíždíte mimo zařízení
 • Je vhodné ohlásit návštěvu předem, aby byla navštívená osoba přítomna
 • v hovorně dojde také k předání léků a dokumentů, eventuelně zavazadel nezbytných ke zdárnému průběhu návštěvy nebo odjezdu uživatele.
 • informace o pobytu uživatele a o jeho zájmech a potřebách Vám podá vychovatel nebo zdravotní sestra z patřičného oddělení též v hovorně. V případě vycházky nebo odchodu uživatele za Vašeho doprovodu mimo zařízení je nezbytné, abyste podepsali revers tj. převzetí odpovědnosti za uživatele s uvedením časového údaje o návratu.
 • ošetřující personál a vychovatelé jsou povinni vyžadovat od návštěv podpis, pokud Vám vydávají osobní věci uživatele, případně jakoukoli úřední dokumentaci týkající se uživatele.
 • prosíme, abyste dodržovali obdobný postup při návratu uživatele, tzn.uživatele předali osobně ošetřujícímu personálu nebo vychovateli v hovorně.
 • je možné, aby Vaše návštěva proběhla v místnosti denního pobytu nebo na pokoji uživatele. Prosíme Vás velmi, abyste se řídili v tomto případě pokyny službu konajícího personálu. V případě, že je uživatel ubytován na více lůžkovém pokoji, je nutné mít souhlas ostatních uživatelů
 • v případě příznivého počasí a pokud nechcete strávit svou návštěvu u nás v hovorně nebo na pokoji, v hale HB, můžete návštěvu, po dohodě s ošetřujícím personálem, strávit u nás v zahradě. Jiné prostory Domova nejsou pro návštěvy přístupné, vyjma dnů otevřených dveří, kdy platí jiný návštěvní režim.
 • velmi důtklivě Vás prosíme, abyste informovali ošetřující personál o darovaných potravinách, neboť s ohledem na nebezpečí podlehnutí jejich zkáze, jde o zdravotní stav Vašich dětí, příbuzných a přátel.
 • v případě zájmu hovořit s kýmkoli z ošetřujícího personálu, sociální pracovnicí nebo ředitelkou zařízení, budou Vám tito k dispozici v hovorně po předchozí telefonické domluvě.
 • ošetřující a výchovný personál velmi uvítá, budou-li se uživatelé ve Vašem doprovodu vracet k předání do hovorny nejpozději do 18:00 hod. Pozdější návrat uživatelů ztěžuje a komplikuje péči o další uživatele na odděleních.

Jsme přesvědčeni, že je pro Vás, v zájmu zdravého, klidného a bezpečného života Vašich dětí, příbuzných a přátel v Zámečku, samozřejmostí dodržovat zásady hygieny a všechna pravidla týkající se požární ochrany a bezpečnosti všech osob v našem zařízení. Proto všechny návštěvy důsledně dbají pokynů ošetřujícího personálu nebo vedoucích pracovníků Domova.

Na závěr Vám chceme sdělit, že jsme zde nejen pro Vaše děti a příbuzné, ale také pro Vás, abychom společně s Vámi nesli starost o Vaše nejbližší, které jste nám svěřili do péče.

Věříme, že Vaše návštěvy budou přínosem jak pro naše uživatelé, tak obohacením pro Vás a že každé Vaše setkání s ošetřujícím personálem bude příjemným oboustranným zážitkem.

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss