Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Cílová skupina

Komu je sociální služba určena:

  • osoby (ženy a muži ) s mentálním postižením od 3 let věku
  • osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
  • osoby s přidruženou tělesnou vadou - částečně imobilní nebo imobilní, pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek, včetně vozíků
  • osoby s přidruženou smyslovou vadou, která nebrání zařazení do výchovných a terapeutických činností
  • osoby s omezenou způsobilosti k právním úkonům či osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a pomoc druhé osoby

Kdo nemůže být do služby přijat:

  • osoba bez mentálního postižení
  • osoba se závislostí na alkoholu či drogách
  • osoba s psychickou poruchou, která svým chováním může ohrozit sebe i druhé nebo znemožňují soužití s kolektivem
  • osoba s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou diagnózou – psychotik, schizofrenik apod.

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss