Kontaktujte nás:
+420 547 422 817
Jsme na portálu VašePéče.cz FB stránka zámeček střelice
Střelice

Poslání, zásady, cíle

Poslání

Posláním Týdenního stacionáře je poskytování pobytových sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 let, s důrazem na respektování jejich práv, přátelskou atmosféru a příjemné prostředí, s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 


Zásady

 • individuální přístup k uživateli
 • respektování volby a potřeb uživatele
 • respektování práv uživatelů
 • zásada podpory v samostatnosti
 • přátelské prostředí
 • flexibilita – služba se přizpůsobuje potřebám uživatele
 • integrace
 • otevřená služba – propojení s jinou službou (pedikúra, kadeřník,)

Cíle

 • rozvoj soběstačnosti zejména v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností
 • podpora uživatele k samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých
 • udržení, získání, rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého uživatele a jejich využití k jeho prospěchu
 • nabídnout širokou škálu vzdělávacích a pracovních aktivit, které napomáhají uživatelům rozvíjet dosažené dovednosti a schopnosti.
 • podpora v uplatňování základních lidských práv a svobod
 • podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů vedoucí k omezení závislosti na péči a uplatňování vlastní vůle
 • přiblížit život uživatelů v co nejvyšší míře jejich vrstevníkům v běžném prostředí

 

Kontakt

Zámeček Střelice, p. o.
poskytovatel sociálních služeb
Tetčická 311/69,
664 47 Střelice

© 2002-2018 Všechna práva vyhrazena.

Podporují nás

jihomoravsky kraj Ibsenka apss