Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je klientům poskytována týmem zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu, nepřetržitě po dobu 24 hodin. Ošetřovatelská péče je klientům poskytována v souladu s jejich potřebami a akutním zdravotním stavem, vychází z plánů ošetřovatelské péče. Při výkonu činností se zdravotní sestry řídí standardy ošetřovatelské péče. Všeobecná sestra je uživatelům nápomocna při přípravě a podávání léků, provádí výkony či ošetření na doporučení lékaře (měření krevního tlaku, aplikace injekcí, převazy ran apod.).
Komunikuje s lékaři při zajištění zdravotní péče pro uživatele a dle potřeby doprovází uživatele na odborná 
vyšetření či ošetření mimo Domov.
Zdravotní péči v zařízení zajišťuje praktický lékař, který dochází v případě potřeby do zařízení, jinak jej v doprovodu personálu navštěvují uživatelé v ordinaci v Obci Střelice. Odborný lékař – psychiatr navštěvuje klienty v zařízení 1x v měsíci, do ambulancí ostatních specialistů klienti dojíždí na základě doporučení.

 

Zdravotnickou péči zajišťujeme formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo v zařízení

 
V naší organizaci spolupracujeme s lékaři v těchto odbornostech

 

praktická lékařka pro dospělé

tel.547 239 133

dětská lékařka tel.547 239 386


Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolaná LSPP, RZP.Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři

psychiatr

1x měsíčně

tel.723 100 101

neurolog pro dospělé

1x ročně

tel.544 502 292

stomatolog

2x ročně

tel.732 815 645

sexuolog

4x ročně

tel. 533 306 206