Ubytování a strava

NABÍDKA SLUŽEB A PŘEHLED ÚHRAD PLATNÝCH OD 1. 1. 2014:

Ubytování

Úhrada zahrnuje ubytování na pokoji dle smlouvy, zabezpečení úklidu pokoje, který uživatel obývá, zabezpečení praní a žehlení osobního a ložního prádla vč. opravy prádla poškozeného.

Úhrada za ubytování

1. v obytné místnosti s jedním obyvatelem  160,- Kč/den
2. v obytné místnosti se dvěma obyvateli    155,- Kč/den
3. v obytné místnosti se třemi obyvateli     145,- Kč/den
4. v obytné místnosti se čtyřmi obyvateli   135,- Kč/den
5. v obytné místnosti s pěti a více obyvateli    130,- Kč/den
6. v obytné místnosti s pěti a více obyvateli s TV  150,- Kč/den

Uživatelé bez vlastního příjmu ubytování nehradí.   

Stravování

Úhrada za stravování je stanovena dle VP - 37 Stravování a skládá se z ceny za potraviny a režii pro jednotlivá jídla následovně: 

Normální strava
Snídaně 23,- Kč, z toho 11,- Kč  náklady na potraviny
Dopolední svačina 8,- Kč, z toho   4,- Kč  náklady na potraviny 
Oběd  75,- Kč, z toho 40,- Kč  náklady na potraviny
Odpolední svačina 11,- Kč, z toho   7,- Kč  náklady na potraviny
Večeře 43,- Kč, z toho 19,- Kč  náklady na potraviny
Celkem 160,- Kč/denně, z toho 81,-  Kč náklady na potraviny (zbylou část tvoří režijní náklady)

 

Bezmléčná, mléčná nebo šetřící dieta
Snídaně 26,- Kč, z toho 13,- Kč náklady na potraviny
Dopolední svačina 7,- Kč, z toho   3,- Kč náklady na potraviny  
Oběd  75,- Kč, z toho 40,- Kč  náklady na potraviny
Odpolední svačina 10,- Kč, z toho   6,- Kč náklady na potraviny
Večeře 48,- Kč, z toho 23,- Kč náklady na potraviny
Celkem 166,- Kč/denně, z toho 85,-  Kč náklady na potraviny (zbylou část tvoří režijní náklady)

 

Diabetická dieta
Snídaně 24,- Kč, z toho 11,- Kč  náklady na potraviny
Dopolední svačina 7,- Kč, z toho   4,- Kč  náklady na potraviny 
Oběd  75,- Kč, z toho 40,- Kč  náklady na potraviny
Odpolední svačina 10,- Kč, z toho   7,- Kč  náklady na potraviny
Večeře 44,- Kč, z toho 19,- Kč  náklady na potraviny
2. večeře  10,- Kč, z toho   6,- Kč  náklady na potraviny
Celkem 170,- Kč/denně, z toho 87,-  Kč náklady na potraviny (zbylou část tvoří režijní náklady)