Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Komu je sociální služba určena:

 • osoby (ženy a muži ) s mentálním postižením od 3 let věku
 • osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
 • osoby s přidruženou tělesnou vadou - částečně imobilní nebo imobilní, pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek, včetně vozíků
 • osoby s přidruženou smyslovou vadou, která nebrání zařazení do výchovných a terapeutických činností
 • osoby s omezenou způsobilosti k právním úkonům či osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a pomoc druhé osoby

Kdo nemůže být do služby přijat:

 • osoba bez mentálního postižení
 • osoba se závislostí na alkoholu či drogách
 • osoba s psychickou poruchou, která svým chováním může ohrozit sebe i druhé nebo znemožňují soužití s kolektivem
 • osoba s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou diagnózou – psychotik, schizofrenik apod
Více o službě...
 

Týdenní stacionář

Komu je sociální služba určena:

 • osoby (ženy a muži ) s mentálním postižením od 3 let věku
 • osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech
 • osoby s přidruženou tělesnou vadou - částečně imobilní nebo imobilní, pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek, včetně vozíků
 • osoby s přidruženou smyslovou vadou, která nebrání zařazení do výchovných a terapeutických činností
 • osoby s omezenou způsobilosti k právním úkonům či osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči a pomoc druhé osoby

Kdo nemůže být do služby přijat:

 • osoba bez mentálního postižení
 • osoba se závislostí na alkoholu či drogách
 • osoba s psychickou poruchou, která svým chováním může ohrozit sebe i druhé nebo znemožňují soužití s kolektivem
 • osoba s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou diagnózou – psychotik, schizofrenik apod
Více o službě...