Zámecký zpravodaj

21. 02. 2019
Zámecký zpravodaj je náš občasník, do kterého přispívají všichni obyvatelé našeho Domova. Najdete v něm zprávy ze všech oddělení, historii Zámečku, příběhy a životní cesty našich klientů a připravované akce. Nyní máte možnost zalistovat v nultém čísle.