Jak požádat o službu

Jak požádat o přijetí

01

Dokumenty

Vyplnit Žádost o poskytování sociální služby a nechat lékařem vyplnit formulář Vyjádření lékaře. Žádost lze získat na webových stránkách v sekci Dokumenty, případně ji lze po telefonické domluvě se sociální pracovnicí zaslat zájemci poštou.
02

Doručení formulářů

Doručit vyplněné formuláře do zařízení. To lze učinit osobně, elektronicky či poštou na adresu:

Zámeček Střelice, p. o.
Tetčická 311/69
664 47 Střelice.
03

Schůzka

Po doručení vyplněných formulářů do našeho zařízení vás kontaktuje sociální pracovnice a domluví si s vámi schůzku v místě bydliště. Při schůzce si pracovníci zařízení budou doplňovat další informace, projednají s vámi vaše přání, potřeby a očekávání a zároveň od nich získáte informace o způsobu poskytování sociální služby.
04

Vyrozumění

Po posouzení žádosti smluvním lékařem a pracovní skupinou budete vyrozuměni písemně:
 
  • o možnosti uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v případě volné kapacity,
  • o zařazení vaší žádosti do evidence žadatelů v případě naplněné kapacity,
  • o odmítnutí uzavřít s vámi smlouvu o poskytování sociální služby s uvedením konkrétního zákonného důvodu

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
19. 01. 2024 Žádost o poskytnutí sociální služby .docx 80 kB Stáhnout
08. 01. 2024 Úhrady za bydlení, stravu a služby .doc 56 kB Stáhnout
19. 01. 2024 Vyjádření lékaře .docx 25 kB Stáhnout
19. 01. 2024 Vyjádření psychiatra .docx 34 kB Stáhnout
19. 01. 2024 Úkony sociální péče - příloha č. 1 - ke smlouvě .doc 83 kB Stáhnout
19. 01. 2024 Souhlasy se zpracováním osobních údajů .docx 31 kB Stáhnout
19. 01. 2024 Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů i rodného čísla .docx 33 kB Stáhnout

Kontakt pro zájemce o službu

Mohlo by vás zajímat

top