Informace ke kurzu celoživotního vzdělávání

„Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii“

 
Jsme akreditované vzdělávací zařízení pro zabezpečování praktické části vzdělávacího programu „Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii“.
Informace pro účastníky celoživotního vzdělávání oboru „Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ – praktická část:
Nejdříve si prosím domluvte termín s vrchní sestrou Ivanou Kratochvílovou, která Vás seznámí s podmínkami a způsobem platby za odbornou praxi.
Kontakt na Ivanu Kratochvílovou: tel. 547 422 825, 547 422 812 mobil 728 946 711, email vstamecek@seznam.cz
Pro zajištění odborné praxe účastníka celoživotního vzdělávání Zámečkem Střelice, p.o. potřebujete tyto údaje:
 

Hradí-li si odbornou praxi účastník sám

  • Jméno a příjmení, adresa
  • Datum narození
  • Jméno školitelky a termín odborné praxe/domluvený se školitelkou

Hradí-li odbornou praxi organizace

  • Přesný název organizace
  • Adresa organizace
  • Jméno statutárního zástupce, který smlouvu bude za organizaci podepisovat
  • IČO
  • Jméno účastníka odborné praxe
  • Termín odborné praxe/domluvený se školitelkou