Povinná školní docházka

Vzdělávání uživatelů, kteří nemají splněnou povinnou školní docházku, zajišťuje odloučené pracoviště  Základní školy speciální, Ibsenova 1, jehož hlavní sídlo je v nedalekém Brně.
Výuka probíhá dle individuálních plánů a je realizovaná v jedné třídě přímo v Domově. Součástí výuky je též canisterapie.