Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

01. 08. 2023
Kontakt na pověřené osoby, které přijímají a vyřizují oznámení zaměstnanců a dalších osob dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Pověřená osoba č. 1:

Ing. Marek Dubský

Pověřená osoba č. 2:

Bc. Denisa Matějková, DiS.
top